TOPlist
O NÁS | NOVINKY | KRBOVÁ KAMNA | KRBOVÉ VLOŽKY | SPECIALITY | PORADNA | KONTAKT | NAPIŠTE NÁM |


Dobrá kamna

 • dokáží pomalu a kontrolovaně spalovat dřevo
 • vzniklé teplo si kamna podrží a nenechají ho rychle uniknout komínem
 • technicky spojují spalovací komoru s tepelným výměníkem
 • Spalují dřevo s vysokou účinností a předávají teplo do okolí.
 • Jak velká kamna nebo krbovou vložku?

  To záleží na:
 • rozloze domu/pokoje
 • izolaci domu
 • dispozičním řešení domu
 • na tom, zda dáváte přednost požitku z pohledu na plameny či teplu

 • V Evropě se pro přibližný výpočet potřebného výkonu  používá 60-70 W na 1m2,  při výšce stropu  2,4 m. 

  Účinnost

  Nejdůležitější faktory z hlediska účinnosti jsou:
 • Dokonale těsné topeniště
 • Velikost sálavé plochy
 • Druh dřeva a  % vlhkosti
 • Izolace domu
 • Způsob ovládání kamen

 • Kamna s vysokou účinností spalují dřevo spíše pomaleji než rychle. Spalování je řízeno regulací přívodu vzduchu do topeniště.

  Dřevo hoří ve třech fázích:

 • Voda se odpaří
 • Dřevo se přemění v dřevěné uhlí a plyny
 • Dřevěné uhlí hoří

 • Mnoho kamen nechává uniknout plyny nespálené do komína. Tyto plyny představují 60% potenciálního tepla, obsaženého ve dřevu. Aby se tomu zabránilo, je třeba přivést do topeniště kyslík a smíchat ho s plyny při teplotě 350 – 600 °C.
  Moderní kamna jsou koncipována tak, že sekundární vzduch přiváděný do topeniště umožňuje spalování plynů a částic, které by normálně unikly do komína nespáleny a tím dosahují vyšší účinnosti.
  Pomalé spalování je normálně odvislé od primárního přívodu vzduchu. Přidáním sekundárního vzduchu se spálí plyny a částice mnohem účinněji než při nižší teplotě v topeništi. Tento systém se všeobecně nazývá dvojí nebo čisté spalování = Clean Burn a zvyšuje účinnost až o 40%.
  K dosažení vysoké účinnosti je zapotřebí suchého dřeva. Mokré dřevo vedle nižží účinnosti navíc způsobuje tvorbu kreozotu v komínu, pokud dochází k nedokonalému spalování.

 • 1 Kg dřeva obsahuje cca 3800 W energie (100 % účinnost)
 • 1 Kg dřeva obsahuje cca 420 W (12 % účinnost) spáleného v otevřeném krbu
 • 1 Kg dřeva obsahuje cca 1900 W (50 % účinnost) spáleného v tradičním topeništi 
 • 1 Kg dřeva obsahuje cca 2800 W (75 % účinnost) spáleného v topeništi s čistým spalováním

  Tepelný výkon

  Množství energie, kterou lze získat spálením dřeva, závisí na jeho vlhkosti. Při ideální vlhkosti 20%  získáme cca 2800 W z 1 kg dřeva při 75%-ní účinnosti.